Leuker, slimmer, makkelijker en sneller leren in minder tijd met betere resultaten?

Voor veel kinderen is de combinatie van puberen en willen presteren op het voortgezet onderwijs groot. Veel kinderen slagen er dan ook niet goed in om een balans te vinden tussen school en andere zaken.

Zij komen op een leeftijd waarin zij veel afleiding hebben. Zij hebben een baantje, hobby’s, willen graag sporten en  hun sociale contacten onderhouden. Ook is het belangrijk om alles wat op social media gebeurt bij te houden. Zij willen whatsappen, instagrammen, YouTube filmpjes bekijken en ondertussen ook nog leren.

Het is dus een uitdaging om naast het drukke sociale leven het huiswerk goed bij te houden, te plannen en om goede studievaardigheden te ontwikkelen. De kinderen hebben vaak het gevoel te veel tijd kwijt te zijn aan het huiswerk en te weinig tijd te hebben voor ontspanning en zien tegen al dat huiswerk op. Tegelijkertijd willen zij hierbij niet altijd door hun ouders geholpen worden.

Bovendien is plannen en organiseren van het huiswerk lastig voor pubers, aangezien het puberbrein tot aan de volwassen leeftijd volop in ontwikkeling is.

Kortom: Huiswerk maken en leren is dus makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker als je ook nog eens weet dat als je op een goede manier wilt leren en presteren, het leren uit vier verschillende fasen bestaat.

Studiecoaching Illustratie stappenplan

Tijdens het leren verzamel je informatie die je uiteindelijk in de praktijk moet kunnen toepassen. Maar onderweg zijn er allemaal struikelblokken die het leren moeilijk maken. Alleen maar feiten onthouden heeft niet zoveel zin. Het is ook belangrijk dat je begrijpt wat je leert en dat je deze kennis kan toepassen.

SMART Studiecoaching Rijnmond biedt verschillende trainingsprogramma’s, waarin kinderen leren hun tijd zo optimaal mogelijk te gebruiken en grip te krijgen op hun huiswerk. Tijdens onze trainingen nemen wij de kinderen stap voor stap mee in de vier fasen van het leerproces. Bij iedere stap van het leerproces krijgen zij concrete handvatten aangereikt. In overzichtelijke stappen leren wij kinderen hoe zij slimmer kunnen leren en betere leerresultaten kunnen behalen. Kinderen krijgen inzicht in welke leermethode het beste bij hen past en leren gebruik te maken van hun sterke kanten. Hierdoor wordt het leren efficiënter en makkelijker. Dat geeft rust voor een kind, maar ook voor zijn of haar omgeving.

Waarom een trainingsprogramma volgen?

Zelfstandig met huiswerk en leerstof aan de slag

Kinderen leren hoe zij met elk soort huiswerk om kunnen gaan, om huiswerk te plannen en te organiseren en hoe te leren.

De hele schoolloopbaan nuttig

Van de geleerde inzichten en studievaardigheden hebben de kinderen de rest van de school- en / of studietijd plezier.

Meer tijd voor andere dingen

Alles wat kinderen tijdens de training leren, kan direct worden toegepast op hun schoolwerk. Dit gaat meteen tijdwinst opleveren, waardoor er meer tijd overblijft voor andere dingen.

Betere schoolresultaten

Na het volgen van de trainingen behalen veel kinderen betere schoolresultaten.

Kortdurend

Dit maakt het voor veel kinderen “behapbaarder” dan het idee van een heel jaar huiswerkklas.

Kleine groepen

De training wordt gegeven in kleine groepen. Alle trainingsprogramma’s zijn ook geschikt voor kinderen met concentratieproblemen of ADHD, ASS, dyslexie, dyscalculie, faalangst, hoogbegaafdheid, kinderen die onder hun niveau presteren en kinderen met motivatieproblemen. Kortom: voor alle kinderen.

Basisonderwijs

Trainingsprogramma’s executieve functies

 • Voor leerlingen in het basisonderwijs van groep 1 t/m 8.
 • Gericht op het versterken van de executieve functies.

Wij werken o.a met Wijzer in executieve functies, Breinhelden en Beter bij de Les.

Hoe om te gaan met cito stress?
Scoort uw kind op de Cito toetsen anders dan op de methode toetsen? Weet uw kind niet hoe hij of zij de vragen van de Cito’s moest aanpakken? Is uw kind vaak zenuwachtig bij toetsen? Dan kan het helpen om hiermee te oefenen. Tijdens de cito training leert uw kind:

 • Leerstof, kennis en vaardigheden geoefend.
 • Geleerd hoe om te gaan met Cito-stress.

Voor wie?
Leerlingen uit groep 5 t/m 8.

Wanneer?
De training duurt één uur per keer en vindt wekelijks plaats op een vaste dag en tijd. De trainingen worden altijd in een reeks van 5 of 10 keer gevolgd.

Werken aan je zelfvertrouwen
Leer te durven.

I can do it

Basisschoolbegeleiding

 • Intake
 • Eigen leerplan: welke vakken hebben extra aandacht nodig?
 • Na schooltijd minimaal 1 uur per week extra begeleiding voor (begrijpend)lezen, rekenen en studievaardigheden

Voortgezet onderwijs

Trainingsprogramma’s executieve functies

 • Zelf plannen met ADH

Zelf plannen ADHD

Werken aan je zelfvertrouwen

 • Grip op je examenvrees
 • Groeimindset

Failed if you have given up

Begeleiding van huiswerk

 • Extra hulp bij het vak dat je echt moeilijk vindt.

Neem contact met ons op te nemen voor beschikbaarheid en tarieven.