EF-training voor leerlingen

Er zijn veel vaardigheden nodig om van leren een succes te maken; denk aan plannen, reflecteren of je emoties reguleren. In totaal zijn er elf van dit soort ‘Executieve Functies’. Tijdens de EF-training werken wij gericht aan deze cruciale vaardigheden. Want ook leren moet je leren.

Het doel

Het doel van de training is om ‘zwakke’ Executieve Functies van iedere leerling te versterken, om zo zijn of haar schoolcarriere succesvol af te ronden.

De EF-Training is bedoeld voor leerlingen die moeite hebben met:

 • Plannen en organiseren
 • Omgaan met tijd
 • Concentreren
 • Starten aan hun schoolwerk
 • Doelen stellen en zich daaraan houden
 • Aanpassen aan veranderende omstandigheden
 • Taakgericht werken
 • Kritisch naar zichzelf kijken
 • Nadenken voordat ze iets doen
 • Emoties onder controle houden

De procedure

1. De intake

Tijdens de intake bepalen we met alle betrokkenen wat het probleem van de leerling exact is. Met de leerling stellen we vervolgens doelen op die hij / zij wil behalen na het volgen van de training. Deze doelen vormen het uitgangspunt van het plan van aanpak.

2. De training

Tijdens de groepstraining reiken we de leerling handvatten aan om zijn of haar ‘zwakke’ Executieve Functies te versterken en te verbeteren. Hierbij maken we gebruik van de EF-lessen. Elke training start met een groepsgesprek over hoe de voorgaande week is verlopen. Hierin kunnen de leerlingen elkaar tips geven en ondersteunen. Daarna volgt de theorie van desbetreffende les/Executieve Functies. Vervolgens gaan de leerlingen zelfstandig met de theorie aan de slag. Daarnaast werken de leerlingen aan hun eigen plan van aanpak. Na de training vindt er voor iedere leerling een evaluatie plaats. Deze wordt zowel door de trainer als de leerling zelf opgesteld.

3. De evaluatie

Na de training vindt er voor iedere leerling een evaluatie plaats. Deze wordt zowel door de trainer als de leerling zelf opgesteld.

P. is trots op zijn aanpak, hij werkte ook in het weekend aan zijn huiswerk, op zijn bureaubord staat iets van ‘wat je vandaag doet, hoef je morgen niet te doen’ en daar houdt hij zich aan.

Ouder van P.

De voordelen

 • De training vindt plaats in kleine setting, waardoor veel persoonlijke aandacht mogelijk is.
 • De opgedane skills zijn direct toepasbaar in de praktijk.
 • Er is een nauwe samenwerking met mentoren en ouders.
 • Wij hebben veel ervaring en expertise.

Ik zag direct resultaat bij leerlingen, ze organiseren hun huiswerk beter en hebben meer plezier.

Mentor van leerling

Neem contact op