Dat jongeren vastlopen in het onderwijs kan verschillende oorzaken hebben. SMART biedt EF-coaching aan deze jongeren, waarbij ze eigenaar blijven van hun ontwikkeling en zelf doelen stellen waar zij aan willen werken tijdens de begeleiding.

Geslaagd

Omdat jongeren zelf de regie hebben over hun ontwikkeling zijn we ervan overtuigd dat dit plan slaagt.

De aanpak

We werken hierbij vanuit de Executieve Functies, aangezien deze vaak ten grondslag liggen aan eventuele problemen op school. Onder Executieve Functies verstaan we onder andere leren plannen en taakgericht werken. We vinden het belangrijk om tijdens de coaching goed samen te werken met de school en ouder(s) van de jongere. De informatie die van belang is wordt met hen uitgewisseld, maar zij worden ook uitgenodigd mee te denken en onderdeel te worden van het coachingstraject.

De doelgroep

Voor jongeren / leerlingen die vastlopen op een of meerdere van onderstaande zaken:

 • Reguleren van impulsief gedrag
 • Onder controle houden van (primaire) emoties
 • Uitvoeren van (complexe) taken
 • Bouwen aan concentratie
 • Plannen en prioriteiten stellen
 • Organiseren van taken, zoals het huiswerk
 • Taakgericht werken
 • Omgaan met tijd, zowel voor huiswerk als leerwerk
 • Stellen van (haalbare) doelen en daaraan werken
 • Vergroten van het zelfvertrouwen
 • Ontwikkelen van het reflectievermogen

SMART begeleidt ook veel jongeren / leerlingen ten behoeve van het passend onderwijs. Onder andere leerlingen met:

 • ASS
 • AD(H)D
 • Hoogbegaafdheid

De procedure

1. Aanmelden

De leerling wordt door school of vanuit thuis aangemeld voor EF-Coaching. We brengen eerst kort in kaart waar de hulpvraag ligt en zoeken hierbij de juiste collega voor de juiste coaching.

2. Intake

Tijdens het intakegesprek bepalen we met alle betrokkenen wat precies het probleem is. Vervolgens stellen we doelen op waar we aan willen werken. Deze doelen vormen ook het uitgangspunt van het plan van aanpak (hiervoor gebruiken we onder andere de uitkomsten van de vragenlijst over de Executieve Functies).

3. Begeleiding

Na de intake start de EF-Coaching. Hierin coachen we de jongere aan de hand van de Executieve Functies en gaan we aan de slag met de opgestelde doelen.

4. Evaluatie

Er vindt tijdens het coachingstraject altijd een evaluatie plaats. Ook houden we iedere week de ouders op de hoogte van wat er is gedaan.

Support jongeren

De praktische aard van de EF-Coaching van SMART is iets wat mijn zoon enorm aanspreekt. Hierdoor heeft hij het gevoel echt stappen te maken.

Moeder