Samenwerking met scholen

SMART Studiecoaching Rijnmond is gespecialiseerd in het aanbieden van individuele en groepsmaatwerktrajecten op het gebied van executieve functies, leerachterstanden bij taal en rekenen, cognitieve faalangst en leren leren.

De losse modules van de verschillende trainingsprogramma’s van SMART studiecoaching zijn zeer geschikt om in te zetten voor bijvoorbeeld een lente- en zomerprogrammering.

Onderwerpen van de modules zijn bijvoorbeeld:

 • Agendagebruik
 • Aanpak (soorten) huiswerk
 • Focuslezen
 • Ingaande en uitgaande mindmap maken/samenvatten
 • Sleutelwoorden uit de tekst halen
 • Woordjes en begrippen leren
 • Hoe leert het brein?
 • Geheugentechnieken en werkgeheugen
 • Snellezen
 • Welke leermethode past het best bij een leerling?
 • Talentontwikkeling: ontdekken en leren inzetten van sterke kanten
 • Plannen en organiseren
 • Geheugentechnieken
 • Leervoorwaarden (ideale leeromgeving)
 • Doel- en taakgericht gedrag
 • Leren in beelden
 • Gedragsregulatie
 • Emotieregulatie
 • Faalangst en zelfbeeldproblematiek

Daarnaast worden de reguliere trainingsprogramma’s ook ingezet op basisscholen en scholen van het voortgezet onderwijs.

Op de basisschool wordt de variant OP WEG NAAR de brugklas klassikaal ingezet voor een gereduceerd tarief.

Op het voortgezet onderwijs kunnen de trainingsprogramma’s Snel Leren= Leuk leren en Snel Leren= Leuk leren VMBO alleen gegeven worden in kleine groepen. Bij het schoolbreed inzetten van een programma zijn er mogelijkheden voor een gereduceerd tarief.

Bij interesse neem dan vrijblijvend contact op via:
E-mail: info@smartstudiecoaching.nl
Tel: 085-0407625 of 06-29079456

Bekijk hier de subsidiemogelijkheden die beschikbaar zijn gesteld door de overheid voor leerachterstanden als gevolg van het Coronavirus.