Samenwerking met scholen

SMART Studiecoaching Rijnmond is gespecialiseerd in het aanbieden van individuele en groepsmaatwerktrajecten op het gebied van executieve functies, leerachterstanden bij taal en rekenen, cognitieve faalangst en leren leren.

Individuele programma’s voor P.O en V.O.

Zelf plannen met ADHD:  Dit trainingsprogramma is geheel ontwikkeld en gericht op een van de kernproblemen van jongeren met ADHD: problemen in het kunnen plannen en organiseren (NJI erkende training).

Beter bij de les: Met de training Beter Bij de Les oefenen kinderen (8-12 jaar) gedurende 25 sessies met vaardigheden die belangrijk zijn bij het leren, zoals: aandacht, planning, werkgeheugen, doel­ en taakgericht gedrag. Zij trainen hun werkgeheugen en krijgen meer inzicht in hun leergedrag (NJI erkende training).

Zowel in groepsverband als individueel

Op weg naar: Op de basisschool kan de variant OP WEG NAAR de brugklas klassikaal ingezet voor een gereduceerd tarief.

Snel Leren = Leuk Leren: Op het voortgezet onderwijs kunnen de trainingsprogramma’s Snel Leren= Leuk leren en Snel Leren= Leuk leren VMBO alleen gegeven worden in kleine groepen. Bij het schoolbreed inzetten van een programma zijn er mogelijkheden voor een gereduceerd tarief.

Breinhelden: Maatwerk programma waarin we gericht aan het werk gaan met de executieve functies van leerlingen van groep 1 t/m 8.

Wijzer in executieve functies: leerlingen worden op speelse wijze getraind in hun executieve functies door het spelen van spelletjes. Basisschool groep 1 t/m 8.

R-T/begeleiding van basisvaardigheden: Leerlingen worden begeleid bij de basisvaardigheden van rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en/of spelling die onvoldoende beheersd worden.

Losse modules van de trainingsprogramma’s

De losse modules van de verschillende trainingsprogramma’s van SMART studiecoaching zijn zeer geschikt om in te zetten.

Onderwerpen van de modules zijn bijvoorbeeld:

 • Agendagebruik
 • Aanpak (soorten) huiswerk
 • Focuslezen
 • Ingaande en uitgaande mindmap maken/samenvatten
 • Sleutelwoorden uit de tekst halen
 • Woordjes en begrippen leren
 • Hoe leert het brein?
 • Geheugentechnieken en werkgeheugen
 • Snellezen
 • Welke leermethode past het best bij een leerling?
 • Talentontwikkeling: ontdekken en leren inzetten van sterke kanten
 • Plannen en organiseren
 • Geheugentechnieken
 • Leervoorwaarden (ideale leeromgeving)
 • Doel- en taakgericht gedrag
 • Leren in beelden
 • Gedragsregulatie
 • Emotieregulatie
 • Faalangst en zelfbeeldproblematiek

Er kan natuurlijk ook een combinatie van de verschillende individuele- en groepsarrangementen worden gemaakt.

Bij interesse neem dan vrijblijvend contact op via:
E-mail: info@smartstudiecoaching.nl
Tel: 085-0407625 of 06-29079456

Bekijk hier de subsidiemogelijkheden die beschikbaar zijn gesteld door de overheid voor leerachterstanden als gevolg van het Coronavirus.