Hoe helpt lezen je naar betere cijfers?

Trainingsprogramma begrijpend lezen verzorgd door Smart Studiecoaching Rijnmond
Programma bestaat uit 3 modules van 4 weken.

Module 1

Lezen algemeen

Onderwerp, betekenis, verbanden/signaalwoorden, leesmanieren, tekstopbouw, tekstdoel, hoofdgedachten etc.

 • Leerlingen weten zelfstandig leesstrategieën toe te passen.
  Uit onderzoek blijkt dat de volgende leesstrategieën erg bruikbaar zijn: vragen stellen aan de tekst, verbindingen maken met eigen voorkennis, de tekstinhoud visueel voorstellen, de hoofdgedachte bepalen en een samenvatting maken.
 • De woordenschat van leerlingen wordt vergroot.
  Hoe meer woorden en begrippen leerlingen kennen, hoe sneller zij een tekst begrijpen.
 • De leesmotivatie en leessnelheid van de leerlingen wordt vergroot.
  Door in een hoger tempo te leren lezen, verhoogt de focus en wordt de informatie beter onthouden.

Module 2

Lezen van een leertekst

 1. Hoe haal je de belangrijke sleutelwoorden uit een stuk tekst? Wat zijn de hoofd- en bijzaken van een tekst?
 2. Verwerken van sleutel- en hulpwoorden in een samenvatting (mindmap, cornell schema, leerkaartjes of geschreven samenvatting).
 3. Soort vragen (open vragen / gesloten vragen / en andere type vragen)
 4. Vraag- en antwoord structuren. Hoe geef je antwoord op een vraag?

De leerlingen leren hoe ze de geleerde vaardigheden kunnen toepassen bij de andere vakken zoals biologie, wiskunde A, economie etc.

Module 3

De leerlingen oefenen hoe ze de geleerde vaardigheden kunnen toepassen bij hun talen en andere vakken door middel van het oefenen van examens en / of voorbereiding op toetsen van een vak waar begeleiding bij nodig is. Herhalen van moeilijke onderdelen per leerling.

 • Wanneer: aantal start data gedurende het jaar / overleg met school.
 • Voor wie: Leerlingen die moeite hebben om de benodigde informatie uit de tekst te halen.
 • Aantal leerlingen: 5 leerlingen per les uur.