Nationale Programma Onderwijs: steunprogramma voor perspectief en herstel

De mondiale coronacrisis trekt diepe sporen in ons land, en in onze scholen en instellingen. De gevolgen en de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, waaronder de sluiting van scholen en instellingen en de restricties ten aanzien van stages, trekken een zware wissel op leerlingen en studenten, op ouders, leraren en docenten, en op vele anderen in en om de scholen en instellingen. Veel leerlingen en studenten hebben in het vorige en huidige school-, cursus- en collegejaar leervertraging en leerachterstanden opgelopen, vaak ook fors.1 Ook het mentale welbevinden en de sociale ontwikkeling heeft bij veel leerlingen en studenten te lijden (gehad) van de situatie. Ten slotte hebben de schoolsluitingen vanwege de coronacrisis negatieve effecten op onder meer de kansengelijkheid.2 We zijn ons ervan bewust dat dit voor iedereen een heftige tijd is. Het kabinet vindt het van belang om met dit Nationaal Programma weer perspectief te bieden.

Het Programma neemt stevige maatregelen om verdere vertraging en achterstanden te voorkomen en om opgelopen vertraging en achterstanden waar mogelijk zo snel mogelijk in te halen. Daarbij horen ook maatregelen om ervoor te zorgen dat interventies duurzaam effect hebben. Het Programma richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren: hun cognitieve en beroepsgerichte ontwikkeling, hun sociale en persoonlijke ontwikkeling en hun mentale welbevinden.

Smart Studiecoaching heeft een enthousiast team van professionals welke een combinatie van NJI goedgekeurde interventies en andere interventies/trainingsprogramma’s verzorgen op het gebied van ontwikkeling van executieve en cognitieve functies en intensieve begeleiding van leerlingen.

Bekijk het overzicht van ons uitgebreide aanbod. Voor meer informatie bel naar: 085 – 040 76 25, 06 – 290 794 56 of stuur een e-mail naar info@smartstudiecoaching.nl.


Bron: Nationale Programma Onderwijs dd 17 februari 2021

  1. In deze brief worden de termen ‘leervertraging’ en ‘leerachterstanden’ beide gebruikt. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat achterstanden zijn veroorzaakt door exceptionele externe omstandigheden en dat zij niet absoluut en definitief zijn, maar met voldoende tijd ingehaald kunnen worden.
  2. Teunissen, S., Van Dijk, J. & Nissen, R. (21 januari 2021), Schoolsluiting schaadt economie op termijn fors. Economisch Statistische Berichten, 106, (4793).