Met deze subsidie voeren onderwijsinstellingen activiteiten uit die bijdragen aan gelijke kansen voor alle leerlingen en studenten in het Rotterdams onderwijs. Het doel is dat meer kinderen een hoger en voor hen passend onderwijsniveau bereiken.

Voor wie is het?

De subsidie is alleen aan te vragen door schoolbesturen en onderwijsinstellingen in de volgende onderwijssectoren:

 • voorschoolse educatie
 • primair onderwijs
 • voortgezet onderwijs
 • speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
 • middelbaar beroepsonderwijs
 • hoger onderwijs

Let op: Vraag de subsidie voor het volgende schooljaar vóór 1 mei aan. De verantwoording dient u na afloop van het schooljaar in, vóór 1 december. U vraagt de subsidie online aan via de knop ‘Aanvragen subsidie’. Log in met eHerkenning niveau 2. U heeft ook een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’ nodig.

Voorwaarden

In de Subsidieregeling Rotterdams Onderwijsbeleid 2023-2024. Link opent een externe pagina leest u voor welke onderdelen subsidie kan worden aangevraagd voor het schooljaar 2023-2024.

De (J)EF-training valt onder Schoolontwikkeling artikel 11.a e/of 11c.

Artikel 11 Schoolontwikkeling

 1. De subsidie schoolontwikkeling is voor concrete activiteiten en maatregelen, die bijdragen aan het vergroten van kansengelijkheid zoals beschreven in het onderwijsbeleid ‘Gelijke kansen voor elk talent’ en bijdragen aan één of meer van de volgende thema’s:
  • het verbeteren van de overgangen tussen schoolsoorten om de tweedeling tussen leerlingen in de huidige praktijk te verkleinen en de uitval te verminderen;
  • de kwaliteit en toegankelijkheid van scholen, waarbij een kwalitatief goed en gevarieerd aanbod aan (voor)scholen in de hele stad, zorgt ervoor dat alle leerlingen worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen en vermindert segregatie;
  • passende zorg en ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben om in hun schoolloopbaan succesvol te kunnen zijn;
  • voldoende gekwalificeerde en goed toegeruste leraren, schoolleiders en pedagogisch medewerkers;
  • een Rotterdamse werkwijze democratisch burgerschap omdat het onderwijsveld de opdracht voelt om kinderen en jongvolwassenen te helpen weerbare, verantwoordelijke burgers te worden die een waardevolle bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving;
  • de verbinding van het onderwijs met de arbeidsmarkt om kinderen op te leiden voor de wereld van morgen;
  • ruimte voor talentontwikkeling van alle kinderen, te beginnen met de ontwikkeling van dagprogrammering in de Children’s Zone op Zuid;
  • versteviging van de sociale veiligheid op en rond school.