Vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is, door middel van het Actieplan Gelijke Kansen, de subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen beschikbaar gemaakt.

De JEF-training kan worden ingezet voor het doorstroomprogramma po-vo voor gelijke kansen.

JEF-training

De stap van het basisonderwijs naar een middelbare school is erg groot: nieuwe klasgenoten, andere docenten, meer vakken en daarboven op een hoop meer huiswerk. Dat vraagt om andere vaardigheden. Want hoe krijg je al je huiswerk af, leer je voor vier toetsen tegelijk en heb je ook nog ruimte om te ontspannen? Omdat dit voor veel leerlingen lastig is, biedt Smart Studiecoaching de JEF-training in groep 8 aan. Zowel op scholen als op onze eigen locatie.

Waarom de JEF-training?

  • De leerlingen gaan in de training concreet aan de slag met een goede voorbereiding voor een flitsende start op het VO middels door te plannen, leerstrategieën te leren en ze krijgen vele tips voor efficiënt leren.
  • De lesopzetten zijn vanuit de praktijkervaring opgesteld en dus eenvoudig toe te passen.
  • Door het volgen van de JEF training, ontwikkelen leerlingen het zelfvertrouwen en de vaardigheden die ze nodig hebben om met een vliegende start de brugklas te beginnen.

Voor advies of vragen kan je contact opnemen:

Planning

Belangrijk om te weten: om in aanmerking te komen voor de subsidie is samenwerking met een middelbare school verplicht. Het is ook mogelijk om het doorstroomtraject bij ons af te nemen zonder samenwerking met een middelbare school. In dit geval dient de school zelf het traject te financieren.

In het kort

  • Met de subsidie Doorstroomprogramma’s povo voor gelijke kansen kunnen scholen de overgang van de basisschool naar de middelbare school verbeteren voor leerlingen van laagopgeleide ouders.
  • U kunt deze subsidie aanvragen als bevoegd gezag van een van de scholen die deelneemt aan een samenwerkingsverband. Dit moet een school zijn uit het primair of voortgezet onderwijs.
  • Per deelnemende leerling ontvangt u €1.000. Er geldt een maximum van €124.000 per aanvraag.
  • U kunt subsidie aanvragen van 20 februari tot en met 30 april 2023.