De subsidieregeling voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in het schooljaar 2020-2021 is gepubliceerd.

De subsidie is bedoeld voor leerlingen in een kwetsbare positie met een onderwijsachterstand of een vergroot risico op leer- en ontwikkelachterstanden, veroorzaakt door de gehele of gedeeltelijke sluiting van scholen vanwege de uitbraak van COVID-19. De minister verstrekt subsidie met als doel dat de leerlingen die het inhaal- en ondersteuningsprogramma volgen, een reëel perspectief hebben op het wegwerken dan wel inhalen van de opgelopen onderwijs-, leer- en ontwikkelachterstanden. Scholen bepalen zelf hoe zij hier invulling aan geven.

Dit kan betekenen dat er voor de ene leerling meer aandacht nodig is voor het bijwerken van een onderwijsachterstand op het gebied van taal of rekenen en dat bij andere leerlingen de sociaal-emotionele ontwikkeling meer centraal staat. Gebrek aan motivatie of zelfvertrouwen kan namelijk ook leerachterstanden veroorzaken. Ook het leren leren is een belangrijke factor voor het goed kunnen functioneren op school.

Leerlingen missen vaak het overzicht of weten niet goed hoe ze moeten leren. Maar… hoe ontwikkel je die vaardigheden bij leerlingen? Een krachtig middel hiervoor is het aanleren van verschillende studievaardigheden en leerstrategieën.

Uit veel onderzoeken blijkt dat leerlingen aanzienlijk beter presteren als ze leerstrategieën inzetten in hun leerproces.

SMART studiecoaching biedt individuele en groepsmaatwerktrajecten en coaching op het gebied van leren leren, executieve functies en versterken van sociaal-emotionele vaardigheden. Tijdens onze trainingsprogramma’s leren  leerlingen verschillende studievaardigheden en leerstrategieën waardoor het leren makkelijker wordt. De losse modules van onze trainingsprogramma’s kunnen worden ingezet voor het zomerprogramma op basisscholen en/of het voortgezet onderwijs. Onderwerpen van de modules zijn bijvoorbeeld:

 • Agendagebruik
 • Aanpak (soorten) huiswerk
 • Focuslezen
 • Ingaande en uitgaande mindmap maken/samenvatten
 • Sleutelwoorden uit de tekst halen
 • Woordjes en begrippen leren
 • Hoe leert het brein?
 • Geheugentechnieken en werkgeheugen
 • Snellezen
 • Welke leermethode past het best bij een leerling?
 • Talentontwikkeling: ontdekken en leren inzetten van sterke kanten
 • Plannen en organiseren
 • Geheugentechnieken
 • Leervoorwaarden (ideale leeromgeving)
 • Doel- en taakgericht gedrag
 • Leren in beelden
 • Gedragsregulatie
 • Emotieregulatie
 • Faalangst en zelfbeeldproblematiek

Bekijk hier de subsidie regeling.

Heeft je interesse in of hulp nodig bij het bedenken, aanvragen of vormgeven van de ondersteuning op jouw school? SMART studiecoaching denkt graag met je mee.