Onderwijs op afstand

Van de één op de andere dag stond het onderwijssysteem op zijn kop. Het Coronavirus dwingt het onderwijs plotseling tot een andere vorm en andere invulling van het onderwijs. Lege scholen en schoolpleinen. Leerkrachten achter Zoom en Teams om contact te leggen met hun leerlingen. Voor basis-en voortgezet onderwijs een ongekend systeem. Ondanks alle inzet van scholen en ouders, heeft het onderwijs op afstand ertoe geleid dat sommige leerlingen een onderwijsachterstand of  een leer- en ontwikkelachterstand hebben opgelopen.

Oorzaken

Een van de oorzaken van deze leerachterstanden is dat leerlingen niet goed weten hoe zij moeten leren. Het leerproces bestaat uit verschillende stappen, die gepaard gaan met heel veel struikelblokken en valkuilen, die het leren moeilijk kunnen maken. Tijdens de trainingsprogramma’s van SMART studiecoaching nemen we de leerlingen stap voor stap mee in de vier fasen van het leerproces.

Bij iedere stap van het leerproces krijgen zij concrete handvatten aangereikt. Zij krijgen inzicht in welke leermethode het beste bij hen past en leren gebruik maken van hun sterke kanten. Hierdoor wordt het leren efficiënter en makkelijker en worden er betere leerresultaten behaald.

Extra ondersteuning

Om ervoor te zorgen dat wij de leerlingen toch de extra ondersteuning kunnen bieden die sommige nu hard nodig hebben, verzorgen wij al onze trainingsprogramma’s nu ook ONLINE.

Voor leerlingen die toch liever naar onze praktijk komen, wordt er uiteraard rekening gehouden met de Corona-richtlijnen die er op dit moment gelden.